Receive alerts from your local agencies
...or text your ZIP CODE to 888777 for mobile alerts

Full Notification

City of Santa Ana
Wednesday August 3rd, 2022 :: 04:12 p.m. PDT

Community

Concerts in the Park | Conciertos en el Parque | Hòa Nhạc trong Công Viên

Join us every Thursday in August for live music, food trucks, and kids' activities during our Concerts in the Park Series. Doors open at 5:30 p.m. with live music from 6:30 to 8:30 p.m. These fun-filled, family events are free of charge.
 
August 4 • The Smokin' Cobras
The evolution of rock and soul
Windsor Park, 2915 W. La Verne Ave.
 
August 11 • The OC3
Classic rock of the ’70s, ’80s and ’90s
Portola Park, 1700 E. Santa Clara Ave.
 
August 18 • Suavé
Old school R&B and Latin hits
Jerome Park, 726 S. Center St.
 
August 25 • Stone Soul
Classic soul and Motown hits
Thornton Park, 1801 W. Segerstrom Ave.
 
# # #

Únase a nosotros todos los jueves de agosto para escuchar música en vivo, camiones de comida y actividades para niños durante nuestra serie de conciertos en el parque. Apertura de puertas a las 5:30 de la tarde con música en vivo de 6:30 a 8:30 p.m. Estos eventos familiares llenos de diversión son gratis.

4 de agosto • The Smokin’ Cobras
La evolución del rock y el soul
Windsor Park, 2915 W. La Verne Ave.

11 de agosto • The OC3
Rock clásico de los 70, 80 y 90
Portola Park, 1700 E. Santa Clara Ave.

18 de agosto • Suavé
R&B de la vieja escuela y éxitos latinos
Jerome Park, 726 S. Center St.

25 de agosto • Stone Soul
Éxitos clásicos del soul y Motown
Thornton Park, 1801 W. Segerstom Ave.

# # #

Hãy cùng chúng tôi tham gia chương trình biểu diễn âm nhạc trực tiếp thuộc chuỗi chương trình Hòa Nhạc trong Công Viên, có thêm xe bán thực phẩm, và hoạt động cho trẻ em vào mỗi Thứ Năm trong Tháng Tám. Chương trình mở cửa lúc 5:30 giờ chiều với phần biểu diễn âm nhạc từ 6:30 giờ chiều đến 8:30 giờ tối. Đây là chương trình miễn phí dành cho gia đình.

Ngày 4 Tháng Tám • The Smokin' Cobras
Sự tiến hóa của nhạc rock và soul
Công Viên Windsor, 2915 W. La Verne Ave.

Ngày 11 Tháng Tám • The OC3
Nhạc rock cổ điển của thập niên ’70s, ’80s và ’90s
Công Viên Portola, 1700 E. Santa Clara Ave.
 
Ngày 18 Tháng Tám • Suavé
Nhạc R&B trường phái cũ và các bản hits Latin
Công Viên Jerome, 726 S. Center St.

Ngày 25 Tháng Tám • Stone Soul
Nhạc soul cổ điển và các bản hits Motown
Công Viên Thornton, 1801 W. Segerstrom Ave.

# # #
 

Address/Location
City of Santa Ana
20 Civic Center Plaza
Santa Ana, CA 92701

Contact
Emergency: 9-1-1
Non-emergencies: 714-647-5400

Navigate & Discover