Receive alerts from your local agencies
...or text your ZIP CODE to 888777 for mobile alerts

Full Notification

City of Santa Ana
Thursday August 4th, 2022 :: 05:24 p.m. PDT

Community

Birch Summer Series | Serie de verano en Birch | Mùa Hè ở Công Viên Birch

Join us for the Birch Summer Series taking place every Friday in August at Birch Park. This new movie series will showcase a classic family film every Friday night beginning at dusk. Doors open at 5 p.m. with pre-show live music beginning at 6:30 p.m. Children can enjoy arts n’ crafts prior to the movie screening and the first 50 guests will get a free bag of popcorn! Don’t forget to pick up dinner at your favorite Downtown restaurant, bring a lawn chair and blanket, and be ready to enjoy a lovely evening under the stars!
 
Movie screening and concession booth coordinated by The Frida Cinema.
 

  • Every Friday, August 5-26, 2022
  • Doors open at 5 p.m.
  • Birch Park, 210 N. Birch St.
 
For more information, visit https://www.santa-ana.org/events/
 
# # #
 
Únase a nosotros para la Serie de verano en Birch que se lleva a cabo todos los viernes de agosto en Birch Park. Esta nueva serie mostrará una película familiar clásica cada viernes por la noche. Las puertas se abren a las 5 p.m. con música en vivo previa al espectáculo a partir de las 6:30 p.m. ¡Los niños pueden disfrutar de actividades antes de la proyección de la película y los primeros 50 invitados recibirán una bolsa de palomitas gratis! ¡No olvide recoger la cena en su restaurante favorito del centro, traiga una silla de jardín y una manta, y prepárese para disfrutar de una noche agradable bajo las estrellas!
 
Proyección de películas y los puestos de concesión serán coordinados por The Frida Cinema.
 
  • Cada viernes, de 5 al 26 de agosto de 2022
  • Las puertas se abren a las 5 p.m.
  • Birch Park, 210 N. Birch St.
 
Para más información, visite https://www.santa-ana.org/events/
 
# # #
 
Hãy cùng chúng tôi tham gia Chương Trình Mùa Hè ở Công Viên Birch được diễn ra vào mỗi Thứ Sáu trong Tháng Tám tại Công Viên Birch. Chương trình mới về phim này sẽ trình chiếu các phim gia đình cổ điển vào mỗi Thứ Sáu bắt đầu khi mặt trời lặn. Mở cửa lúc 5 giờ chiều với phần biểu diễn âm nhạc lúc 6:30 giờ trước khi chiếu phim. Trẻ em có thể tham gia các hoạt động nghệ thuật và thủ công trước khi chiếu phim và 50 khách đầu tiên sẽ nhận được một túi bắp rang popcorn miễn phí! Quý vị đừng bỏ qua việc ăn tối tại một trong các nhà hàng quý vị yêu thích ở Downtown, hãy mang theo ghế ngồi và mền để thưởng thức một buổi tối tuyệt vời dưới các vì sao!
 
Chương trình chiếu phim và quầy đồ ăn nhẹ do The Frida Cinema tổ chức.
 
  • Mỗi tối Thứ Sáu, Tháng Tám ngày 5-26, 2022
  • Mở cửa lúc 5 giờ chiều.
  • Công Viên Birch, 210 N. Birch St.
 
Để có thêm thông tin, hãy truy cập https://www.santa-ana.org/events/
 
# # #
 

Address/Location
City of Santa Ana
20 Civic Center Plaza
Santa Ana, CA 92701

Contact
Emergency: 9-1-1
Non-emergencies: 714-647-5400

Navigate & Discover