Receive alerts from your local agencies
...or text your ZIP CODE to 888777 for mobile alerts

Full Notification

City of Santa Ana
Monday May 15th, 2023 :: 05:33 p.m. PDT

Community

Public Works Family Event on May 20 | Evento Familiar de Obras Públicas el 20 de mayo | Cơ Quan Công Chánh Sự kiện cho Gia đình

To celebrate National Public Works Week, our Public Works Agency is hosting a free community event this Saturday, May 20, from 11 a.m. to 3 p.m. at the Walnut Water Pump Station, 723 W. Walnut St. Highlights of the event include free tacos to the first 500 guests, prizes, tours of the state-of-the-art water pump station, a water pipe connection competition, and exhibits from City departments. Free event parking is available in the lot at Flower and Pine streets.

# # #

Para celebrar la Semana Nacional de Obras Públicas, nuestra Agencia de Obras Públicas está organizando un evento comunitario gratis este sábado 20 de mayo, de 11 a.m. a 3 p.m. en la Estación de Bombeo de Agua Walnut, 723 W. Walnut St. El evento incluye tacos gratis para los primeros 500 invitados, premios, recorridos por la estación de bombeo de agua, una competencia de conexión de tuberías de agua y exhibiciones de los departamentos de la Ciudad. El estacionamiento para el evento es gratis, disponible en las calles Flower y Pine.

# # #

Để chào đón Tuần Lễ Công Chánh Toàn Quốc, Cơ Quan Công Chánh của chúng tôi sẽ tổ chức một sự kiện miễn phí cho cộng đồng vào Thứ Bảy, 20 Tháng Năm, từ 11 a.m. đến 3 p.m. tại Trạm Bơm Nước Walnut (Walnut Water Pump Station), 723 W. Walnut St. Điểm nổi bật của sự kiện là 500 phần tacos miễn phí cho 500 khách đầu tiên, giải thưởng, tham quan trạm bơm nước có kỹ thuật hiện đại nhất, thi nối ống nước, và triển lãm từ các cơ quan của Thành Phố. Đậu xe miễn phí tại bãi đậu xe ở góc đường Flower và Pine.
 
# # #

Address/Location
City of Santa Ana
20 Civic Center Plaza
Santa Ana, CA 92701

Contact
Emergency: 9-1-1
Non-emergencies: 714-647-5400

Navigate & Discover