Receive alerts from your local agencies
...or text your ZIP CODE to 888777 for mobile alerts

Full Notification

City of Santa Ana
Monday November 27th, 2023 :: 12:00 p.m. PST

Community

Crossroads at Washington affordable apartments | Viviendas asequibles de Crossroads at Washington | Căn hộ giá phải chăng Crossroads

Apply now for the new Crossroads at Washington affordable housing community!

The City of Santa Ana approved $4.6 million in loan agreements for the development of the Crossroads at Washington apartments, opening in spring 2024. The project is being built on City owned land under a 65-year ground lease. It will add over 80 favorable and contemporary apartment units, as Santa Ana continues to create new affordable residential housing.

The four-story Crossroads at Washington offers multiple amenities for residents to enjoy, featuring all-electric kitchens, central air and heating, and walk-in closets. Residents are also provided access to a picnic area with a barbecue, a clubhouse available for events and classes, an on-site laundry facility, and more. The numerous parks, restaurants and wide variety of shopping in the area make it easy for residents to enjoy a fulfilling living experience.

For more information on the Crossroads at Washington and how to apply, visit crossroadsatwashington.com.

# # #

¡Aplica ahora para las nuevas viviendas asequibles de Crossroads at Washington!

La Ciudad de Santa Ana aprobó $4.6 millones en acuerdos de préstamos para el desarrollo de los apartamentos Crossroads at Washington, y se abrirá en la primavera de 2024. El proyecto se está construyendo en un terreno de propiedad de la Ciudad bajo un contrato de arrendamiento de terreno por 65 años. El proyecto agrega más de 80 unidades de apartamentos favorables y modernos, mientras Santa Ana continúa creando nuevas viviendas residenciales asequibles.

Crossroads at Washington tiene cuatro pisos y ofrece múltiples comodidades para que disfruten los residentes, como cocinas totalmente eléctricas, aire acondicionado con calefacción central, y vestidores. Los residentes también tienen acceso a un área de pícnic con parrilla, una casa club disponible para eventos y clases, lavandería y más. Los varios parques, restaurantes y variedad de tiendas en la zona facilitan que los residentes disfruten su tiempo. 

Para obtener más información sobre Crossroads at Washington y cómo aplicar, visite crossroadsatwashington.com.

# # #

Hãy làm hồ sơ thuê căn hộ Crossroads trên đường Washington là khu căn hộ cộng đồng có giá phải chăng!

Thành Phố Santa Ana đã chấp thuận hợp đồng cho vay trị giá $4.6 để xây dựng khu căn hộ Crossroads trên đường Washington, sẽ mở vào mùa xuân 2024. Dự án được xây dựng trên đất do Thành Phố sở hữu theo hợp đồng thuê đất thời hạn 65 năm. Dự án này sẽ bổ sung hơn 80 căn hộ được thiết kế hiện đại vì thành phố Santa Ana sẽ tiếp tục tạo ra nhiều khu dân cư mới có giá phải chăng.

Khu căn hộ bốn tầng Crossroads trên đường Washington sẽ có nhiều tiện nghi cho cư dân, đặc biệt là nhà bếp hoàn toàn sử dụng điện, hệ thống máy lạnh và sưởi trung tâm, và tủ quần áo dạng walk-in. Cư dân cũng được sử dụng khu picnic có lò nướng bbq, phòng sinh hoạt chung clubhouse cho sự kiện và lớp học, hệ thống giặt sấy tại chỗ cho cả khu căn hộ, và nhiều tiện nghi khác. Có nhiều công viên, nhà hàng và chỗ mua sắm đa dạng trong khu vực tạo điều kiện dễ dàng để cư dân có trải nghiệm thuận tiện trong cuộc sống.

Để có thêm thông tin về khu căn hộ Crossroads trên đường Washington và cách nộp hồ sơ, hãy vào trang crossroadsatwashington.com.

# # #

Address/Location
City of Santa Ana
20 Civic Center Plaza
Santa Ana, CA 92701

Contact
Emergency: 9-1-1
Non-emergencies: 714-647-5400

Navigate & Discover